Energiemonitoring wordt verplicht in 2018!

André BuskopEnergiemonitoring, Nieuws

Nou ja, niet specifiek monitoring wordt verplicht, maar energiemanagement ook wel EBS genoemd. EBS wordt voor een groot aantal gebouwen een verplichte maatregel en zonder monitoring is energiemanagement of EBS onmogelijk. Het verplicht stellen van energiemanagement is wel een begrijpelijke maatregel, omdat energiemanagement van alle mogelijke besparingsmaatregelen de meest rendabele investering is. Al in 2011 concludeerde Siemens dit in haar rapport “Top 10 energy saving options”, en in 2016 werd dit door de Amerikaanse ACEEE en Carbon trust bevestigd. Maar wat is nu eigenlijk energiemanagement?

Energiemanagement is het structureel volgen, plannen, vergelijken en beïnvloeden van het energieverbruik. Belangrijk daarbij is dat je ten eerste over de juiste gegevens beschikt, vervolgens een juiste strategie hebt en je tenslotte over een taakstellend targetverbruik beschikt. De meeste monitoringsystemen gebruiken de gegevens van de slimme meter en geven daarmee het totaalverbruik weer van het hele gebouw. Bij woningen of kleine gebouwen is dat niet zo’n probleem, maar wanneer de gebouwen groter worden of meerdere gebruikers hebben, zijn de gegevens van de slimme meter niet toereikend. In dat geval kun je alleen maar met meerdere meetpunten een goed inzicht in het verbruik krijgen. Verder is de meetfrequentie, de tijd tussen de metingen, bij een slimme meter 15 minuten en daardoor gaat veel detailinformatie verloren. Sommige apparaten starten en stoppen binnen een kwartier soms meerdere malen of hebben een continue variërende belasting. Om de juiste interpretatie van de meetgegevens te maken, is een meetfrequentie van 1 minuut noodzakelijk. Anders is de kans dat er iets wordt gemist groot.

Monitoring alleen levert echter geen besparing op, daar komt meer bij kijken. De meeste besparingen worden gerealiseerd door het elimineren van onnodig verbruik, bijvoorbeeld het synchroniseren van gebruikstijden met de bedrijfstijden van de klimaatinstallaties of de verlichting. Verder zien we met grote regelmaat koelinstallaties die in bedrijf zijn terwijl de buitentemperatuur laag genoeg is om zonder mechanische koeling het gebouw op temperatuur te houden. Wanneer alles optimaal is ingesteld zijn besparingen van 25% of meer geen uitzondering. Op basis van dit lagere verbruik wordt een profiel opgesteld en een normverbruik bepaald dat we als target gaan gebruiken. Het monitoringsysteem moet in staat zijn om dat targetprofiel te bewaken en zo de besparing voor langere tijd te borgen. Bij overschrijdingen moet een alarmfunctie in werking treden, bijvoorbeeld een e-mail of een sms-bericht.

Het energieverbruik wordt ook in hoge mate beïnvloed door het gedrag van de mensen in het gebouw. Dus om energieverbruik te verminderen moet er ook een gedragsverandering plaatsvinden. Briefjes met de tekst “Licht uit!” helpen niet. Mensen zijn van nature geneigd om dit soort orders te negeren, zelfs wanneer dit nadelige consequenties kan hebben. Het uitschakelen van het licht is een routine die je alleen met indirecte stimulatie (nudging) kan beïnvloeden. Wanneer het verbruik realtime voor iedereen zichtbaar is ontstaat er bijna vanzelf de neiging om hem zo laag mogelijk te houden.

Let dus goed op bij het kiezen van een energiemonitoringsysteem. Zorg dat het de juiste specificaties heeft en dat er de juiste dienstverlening aan verbonden is.