Waarom monitoring?

De energiestromen in onze gebouwen worden een steeds belangrijkere factor in het economische proces. Naast de morele verplichting om zorgvuldig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en een bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot – die ‘global warming’ veroorzaakt – worden de energiekosten steeds hoger. Het energieverbruik moet gemanaged worden. Maar hoe kun je energieverbruik managen als je geen goed beeld hebt van het verbruik? Dat kan alleen wanneer er voldoende informatie beschikbaar is. In de juiste resolutie en op het juiste moment is. Vooral bij grotere gebouwen met een complexe infrastructuur is het managen van de energiestromen vanuit de gegevens van het meetbedrijf eigenlijk onmogelijk. Deze gegevens zijn niet gedetailleerd genoeg en meestal te laat beschikbaar. En dan ook nog alleen begrijpelijk voor specialisten. Dus wie energiebesparing serieus neemt, begint met monitoring.

 

Is monitoring iets voor u?

Je zou verwachten dat energieverspilling alleen voorkomt bij oudere gebouwen met een slecht energielabel. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 70% van de gebouwen met een label C of beter qua energieverbruik slechter presteert dan dat je op basis van hun label zou mogen verwachten. Besparingen worden gerealiseerd door het voorkomen van onnodig verbruik van met name verlichting en klimaatinstallaties. Over het algemeen wordt aangenomen dat alles buiten kantoortijd uitgeschakeld is, maar in de praktijk is dat bijna nooit het geval. Het probleem is dat energie onzichtbaar is. Besparingen van 10% zijn heel gewoon, maar veel vaker zien we veel grotere besparingen.

Veel klimaatinstallaties worden bij de oplevering ingeregeld, maar door klachten of incidenten worden in de loop van de tijd instellingen aangepast en zelden tot nooit geëvalueerd of teruggezet. Een veel te hoog energieverbruik is vaak het gevolg. Het probleem is dat u dat niet kunt zien. Monitoring maakt het zichtbaar.

Dus of uw gebouw oud of nieuw is, groot of klein, er vindt altijd energieverspilling plaats. Alleen met betrouwbare en accurate monitoring kunt u deze verspilling effectief voorkomen.

 

Wat levert monitoring u op?

De meest zekere meerwaarde van energiemonitoring is het signaal dat u afgeeft naar uw omgeving, zoals uw medewerkers, bezoekers en klanten. Het is een signaal dat in uw organisatie energiebesparing belangrijk is, het geeft aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook in uw bedrijf een essentiële rol speelt en het verbetert uw MVO-score.
Naast maatschappelijke factoren is natuurlijk ook de economie van belang. Het concrete doel van energiemonitoring is het verlagen van het energieverbruik en daarmee de energiekosten. Met de juiste informatie kunnen makkelijk besparingen gehaald worden van 15%, maar onze ervaring is dat de besparingen meestal groter zijn en oplopen tot wel 30%. Laat uw energieverbruik door ons analyseren. Wij kunnen als specialisten goed beoordelen welke besparingen u kunt verwachten.

 

Bezoek ons

Stargardlaan 1, 1404 BC Bussum

Bel ons

035 622 59 83

Mail ons

info@progress-em.com